OPP CENTRUM s.r.o. Mostkovice 3  79802 Tel/Fax 582362823

 

 

 

 

 

Věc:Nabídka možnosti Náhradního plnění

 

Vážení obchodní přátelé, program naší firmy spočívá ve výrobě pracovních a ochranných pomůcek ,dopravě

a  maloprodeji .  Na trhu působíme již od roku 1990.

Zaměstnáváme 95% tělesně postižených a jsme vedeni na úřadu práce. Proto jsme oprávněni poskytovat tzv. náhradní plnění uvedené v § 24 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb., nebo jejich vzájemnou kombinací. Citaci sb.c.474/2001 ze dne 29.11.2001 zaměstnavatel je povinen: 

Zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného

podílu plní zaměstnavatel. U větších organizací, tzn. nad 25 zaměstnanců  činí 4%povinného podílu.

Naše firma si Vám dovoluje nabídnout možnost řešení problémů s nedostatkem prac.se ZPS cestou     NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ , které můžeme poskytovat na naše výrobky a služby:

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMUCKY, OBUV,RUKAVICE,PRACOVNÍ ODĚVY, DROGISTIKA.

Služby v dopravě MB Sprinter 3,5t

Velkoobchod pohonné hmoty NAFTA,MAZIVA ceny včetně dopravy.

Maloprodej –SPORT-VOLNÝ ČAS- kde zastupujeme značky MIZUNO,RVC,SPRANDI,NF,KRAL,SOTTOZERO,MERRELL,GEOX,LASTING,UAX,PERTERMAN,RIDER a mnohé další .

Pokud jako firma nenaplňujete stanovený podíl zam.ZPS je podle §24 ods.3 pís.C odvod do státního rozpočtu 2,50 násobek průměrné roční mzdy což činí 46052,-Kč za jednoho pracovníka ZPS.

Pro učely plnění povinného podílu podle sb.zák.435.2004

 se počet zaměstnanců se ZPS které, si zaměstnavatel započte do                    

 plnění povinného podílu,určí tak že se :

                 a)vydělí celkový objem plateb bez DPH za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném kal. roce od zaměstnavatelů

zaměstnávajících více jak 50% ZPS sedminásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku.  128.947,- Kč                                     

                  b)Součet hodnot získaných podle pís.a) vyjadřuje celkovou výši plnění povinného podílu,tvz. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.

 

-Potvrzení o náhradním plnění vystavujeme 1 x ročně vždy na začátku následujícího roku a to za uplynulý rok.

-Náhradní plnění může být poskytnuto za předpokladu, že faktury za předešlý rok jsou uhrazeny.

-Pokud máte zájem o naše výrobky nebo konzultaci tzv. náhradního plnění, můžete nás kontaktovat v sídle firmy osobně na adrese Mostkovice 3, nebo telefonicky na čísle 582362961  582362823 ,  608/724420 p. Májek. WWW.MPSV.CZ odstavec služby zaměstnanosti-katalog firem ZPS.                                                               Děkujeme za OPP CENTRUM s.r.o.  Ředitel  Hana Májková

WWW.oppcentrum.prodejce.cz Těšíme se na spolupráci     OPP Centrum s. r. o. Mostkovice 3V Mostkovicích dne 12.1.2006